Logowanie Rejestracja english

Dodawanie kont bankowych

Dodawanie i usuwanie rachunków bankowych

konto bankowe

By zacząć korzystać z serwisu konieczne jest w Panelu Transakcyjnym zdefiniowanie rachunku bankowego złotówkowego oraz minimalnie jednego konta walutowego zgodnie z poniższą instrukcją. Jeżeli Użytkownik jest zainteresowany transakcjami walutowymi w serwisie kantor.pl niezbędne jest dodanie także pozostałych rachunków bankowych w wybranych walutach. Panel Transakcyjny nie posiada ograniczeń co do definicji kont bankowych, jakie można wprowadzić, co więcej istnieje opcja dodania wielu rachunków w tej samej walucie. Niniejsza instrukcja kolejno prezentuje co należy zrobić, by dodać rachunek.

 

Krok 1 – Zalogowanie się do Panelu Transakcyjnego

Żeby zdefiniować rachunki bankowe, jakie w przyszłości będą służyły realizacji transakcji wymiany walut, niezbędnym jest zalogowanie się do Panelu Transakcyjnego kantor.pl. Instrukcja procesu logowania została opisana w instrukcji obsługi serwisu kantor.pl 'pierwsze kroki'. 

 

Krok 2 – Dodanie pierwszego numeru rachunku bankowego

Kiedy już zostaniemy zalogowani do Panelu Transakcyjnego wybrać należy zakładkę rachunki bankowe, która to znajduje się w górnym menu.

 

Serwis kantor.pl realizuje przelewy walutowe na rachunki wszystkich banków dostępnych na polskim rynku,  jak również umożliwia zakup waluty i przelanie jej na konta zagraniczne. Definiując rachunek bankowy musimy przede wszystkim określić, czy jest to rachunek banku w Polsce czy też spoza granic kraju.
 

Z pierwszej dostępnej listy rozwijanej 'kraj' należy wybrać kraj rachunku bankowego, następnie Użytkownik powinien wpisać do pola tekstowego poniżej prawidłowy numer rachunku bankowego (bez SWIFT) oraz wybrać odpowiednią grafikę reprezentującą walutę w jakiej prowadzony jest rachunek. Następnie wpisujemy numer SWIFT banku w którym prowadzony jest rachunek.

W pole tekstowe 'twoja nazwa' Użytkownik może wpisać dowolną nazwę rachunku, tak aby możliwe było jego komfortowe rozpoznanie w przypadku definiowania większej ilości rachunków. Możliwe jest też zdefiniowanie tytułu przelewu i przypisanie go do określonego rachunku bankowego wybierając opcję "własny tytuł przelewu".

UWAGA! Wybranie waluty rachunku jest niezbędne dla realizacji transakcji. Zły wybór waluty skutkuje automatycznym przewalutowaniem po niekorzystnym kursie banku. Pole Twoja nazwa umożliwia nadanie indywidualnej nazwy rachunku, która może zawierać do pięciu znaków.

 

Dodając rachunek bankowy nie uzupełnia się danych posiadacza konta z uwagi na domniemanie, iż właścicielem rachunków wskazanych w Panelu Transakcyjnym jest Użytkownik oznaczony w procesie Rejestracji.

W wyjątkowych sytuacjach rachunek może należeć do osoby trzeciej tak osoby fizycznej jak i firmy, jednak konieczne jest wówczas bezwzględne określenie pełnych danych właściciela konta. Brak wskazania danych posiadacza rachunku może skutkować anulowaniem przelewu jak też opóźnieniami w jego realizacji. Co więcej możliwe jest także naliczenie przez bank kosztów transakcyjnych w związku z błędami w danych posiadacza konta, które to koszty obciążają wyłącznie Użytkownika. 

Aby dodać dane osoby trzeciej należy odznaczyć opcję "jestem właścicielem rachunku", a następnie uzupełnić dane identyfikacyjne posiadacza rachunku.
 

By zaakceptować i uwierzytelnić dodanie numeru rachunku należy pobrać jednorazowy kod poprzez kliknięcie w "pobierz kod".
 

 

Na adres e-mail wskazany w rejestracji Użytkownika przesyłany jest kod jednorazowy.

 

 

Kod otrzymany w wiadomości e-mail należy skopiować i umieścić w stosownym polu Panelu Transakcyjnego. Niezbędne jest też wpisanie hasła używanego do logowania się do serwisu kantor.pl.

 

dodaj konto bankoweRównoczesne zastosowanie dwóch zabezpieczeń weryfikacyjnych w postaci kodu jednorazowego i hasła uwierzytelniającego podnosi poziom bezpieczeństwa definiowania rachunków bankowych w Panelu Transakcyjnym. By dokończyć proces dodawania rachunku należy kliknąć przycisk "dodaj konto". Dodany rachunek widoczny jest w zakładce "rachunki bankowe".
 

 

Krok 3 Dodawanie kolejnego rachunku bankowego

By dodać kolejny numer konta należy postępować tak samo jak przy dodawaniu pierwszego rachunku. Z każdym kolejnym dodaniem rachunku bankowego należy czynić analogicznie.

 

Krok 4 Usuwanie numeru rachunku bankowego

By usunąć zbędny numer rachunku bankowego Użytkownik powinien wybrać przycisk "usuń". W toku usuwania konta niezbędne jest potwierdzenie dyspozycji hasłem dostępowym do serwisu Kantor.pl. Akceptacja usunięcia powoduje usunięcie rachunku z listy dostępnych rachunków w Panelu Transakcyjnym.

Zarejestruj się ZA DARMO i sprawdź ile oszczędzisz

W kilka minut zarejestruj się i korzystaj z pełnej funkcjonalności jednego z pierwszych kantorów internetowych.

Załóż konto
Serwis kantor.pl wykorzystuje pliki cookies. Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji tutaj
Znaki towarowe banków są własnością ich właścicieli, a na stronach Serwisu zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych