src=
Logowanie Załóż darmowe konto Rejestracja english

Regulamin Programu Poleceń

regulamin programu poleceń

Wymieniaj walutę bez marży! Promocyjny Program Poleceń kantor.pl to wyjątkowo korzystna wymiana waluty bez marży i bez prowizji. Zyskujesz Ty i osoba, której polecisz kantor.pl! Za każde polecenie Ty i osoba polecona wymienicie z kursem średnim, czyli bez żadnej marży do 1000 jednostek waluty. 

 

Regulamin Programu Poleceń

§1 Definicje

 1. Regulamin kantor.pl – dokument określający zasady funkcjonowania platformy wymiany walut kantor.pl, który dostępny jest na stronie serwisu www.kantor.pl.

 2. Regulamin Programu Poleceń (PP) – niniejszy dokument regulujący zasady korzystania z promocyjnego programu poleceń.

 3. Użytkownik PP – Użytkownik kantor.pl, który dokonał rejestracji w serwisie dzięki poleceniu w ramach Programu Poleceń. To osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która do chwili rejestracji nie była wcześniej użytkownikiem serwisu kantor.pl według definicji użytkownika zawartej w Regulaminie kantor.pl.

 4. Transakcja Promocyjna – jednorazowa transakcja polegająca na wymianie waluty nie większej niż 1000 jednostek z kursem średnim, dokonana za pośrednictwem kantor.pl w godzinach jego pracy.

 5. Pozostałe definicje użyte w Regulaminie Programu Poleceń otrzymują tożsame brzmienie co w Regulaminie kantor.pl.


§2 Zasady Programu Poleceń (PP)

 1. Użytkownik PP dokonuje Rejestracji w serwisie kantor.pl w ramach Programu Poleceń.

 2. Użytkownik PP przy rejestracji zostaje o tym fakcie poinformowany poprzez komunikat Program Poleceń.

 3. W ramach Programu Poleceń Użytkownik PP może wykonać Transakcję Promocyjną.


§3 Zastrzeżenia Programu Poleceń (PP)

 1. Użytkownik PP może zrealizować Transakcję Promocyjną, tylko wówczas gdy środki wpłacone na rachunki bankowe kantor.pl z przeznaczeniem na wymianę, zostaną przelane z rachunku bankowego, którego właścicielem jest Użytkownik PP.

 2. Użytkownik PP może skorzystać z Transakcji Promocyjnej, jeżeli tylko środki po wymianie będą skierowane z kantor.pl na rachunek bankowy, którego Użytkownik PP jest właścicielem.

 3. Serwis kantor.pl zastrzega możliwość anulowania Transakcji Promocyjnej w razie naruszenia ust. 1 lub ust. 2.


§4 Postanowienia końcowe

 1. Nadrzędną regulacją korzystania z serwisu kantor.pl oraz Programu Poleceń zachowuje Regulamin kantor.pl.

 2. Regulamin Programu Poleceń może zostać zmieniony przez Zarząd Operatora. O każdej zmianie każdy Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez Panel Transakcyjny.

 3. Regulamin Programu Poleceń wchodzi w życie z dniem 01.10.2014 

 4. Użytkownicy mogą uzyskać wiecej informacji na temat serwisu w linku kantor online opinie

Zarejestruj się ZA DARMO i sprawdź ile oszczędzisz

W kilka minut zarejestruj się i korzystaj z pełnej funkcjonalności jednego z pierwszych kantorów internetowych.

Załóż konto
Serwis kantor.pl wykorzystuje pliki cookies. Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji tutaj
Znaki towarowe banków są własnością ich właścicieli, a na stronach Serwisu zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych