src=
Logowanie Załóż darmowe konto Rejestracja english

Euro – waluta Europy

2022-11-23

Euro – waluta Europy

 

Euro jest drugą, zaraz po dolarze, najważniejszą walutą rynku międzynarodowego. Podobnie jak i dolar określane jest mianem waluty typu "safe haven", czyli waluty bezpiecznej nawet w czasach kryzysu, gdyż nie przewiduje się aby mocno traciła na wartości. Jaka była droga euro do zastania jedną z najpopularniejszych walut na świecie? Które kraje UE wymienią walutę krajową na euro w przyszłości? Sprawdź w poniższym artykule!

 

Europejski System Walutowy

 

W 1979 r. przyjęto Europejski System Walutowy. ESW był oparty na systemie kursów wymiany ustanowionym aby utrzymać w ustalonym przedziale kursy walut znajdujących się w tym systemie.

To nowe rozwiązanie było przełomem w zakresie koordynowania polityki pieniężnej krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej i funkcjonowało ponad 10 lat. Wahania kursów walut były kontrolowane przez mechanizm kursowy (zwany ERM, czyli ‘exchange rate mechanism’) i utrzymywane na wysokości ok. +/- 2,25% w stosunku do kursu centralnego. Wyjątek przewidywano jedynie dla lira włoskiego – jego kurs ulegał wahaniom +/- 6%. Kursy walutowe mogły być zmieniane wyłącznie za obopólną zgodą państw członkowskich.

Celem ESW było zmniejszenie wahań kursów walutowych, gdyż uważano je za szkodliwe dla handlu, wzrostu gospodarczego, a także dla wszelkich inwestycji.

Komisja Jacquesa Delorsa, w skład której wchodzili prezesi banków centralnych państw członkowskich UE, opracowali "raport Delorsa", zawierający wskazówki dotyczące stworzenia UGW – Unii Gospodarczej i Walutowej.

 

Raport Delorsa i Traktat z Maastricht

 

W 1988 r. Rada Europy powołała Komitet ds. Badań nad Unią Gospodarczą i Walutową, któremu przewodniczył Jacques Delors. W skład Komitetu wchodzili prezesi banków centralnych wszystkich państw członkowskich Unii.

Rok po powstaniu, Komitet przedstawił raport, który określał cele unii walutowej w tym m.in. tzn. zwiększenie możliwości przepływu kapitału, integracja rynku finansowego czy zastąpienie walut krajów UE jedną wspólną walutą.

Raport Delorsa zakładał wprowadzanie zmian w trzech etapach. Rada Europejska, podczas szczytu unijnego w Madrycie, opierając się na Raporcie Delorsa, postanowiła rozpocząć realizację pierwszego etapu od 1990 r. Obejmował on m.in. utworzenie spójnego rynku wewnętrznego.

Gdy w grudniu 1991 roku zatwierdzono Traktat o Unii Europejskiej, ustalono też, że Europa ma uzyskać silną i stabilną walutę do 2000 roku. W Traktacie ujęto więc tzw. kryteria konwergencji z Maastricht, na podstawie których można kwalifikować państwa członkowskie UE do przyjęcia waluty euro.

 

Które państwa mają już euro?

 

Strefa euro jest tworzona przez państwa, które zamiast walut krajowych posługują się euro. W 1999 r. strefa euro składała się początkowo z 11, a później z 15 państw UE. Grecja dołączyła do strefy euro w 2001 r.; Słowenia w 2007 r, Cypr i Malta w 2009 r., natomiast Słowacja w 2011 r.

Ostatnimi państwami, które wymieniły waluty krajowe na euro były Estonia - 2014 r. oraz Łotwa - 2015 r. Obecnie do strefy euro należy 19 państw UE.

 

Które państwa przyjmą euro?

 

Nie wszystkie kraje UE należą teraz do strefy euro. Do wspólnoty należą też państwa, które dopiero w przyszłości (po spełnieniu niezbędnych warunków) przyjmą nową walutę. Wśród nich są:

  • Bułgaria

  • Chorwacja

  • Czechy

  • Węgry

  • Polska

  • Rumunia

  • Szwecja

Jedynie Dania prawdopodobnie nigdy nie przyjmie euro - kraj w trakcie negocjacji na etapie przystępowania do UE zadecydował o zachowaniu swojej dotychczasowej waluty.

 

 

Powyższy komentarz walutowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Przedstawiony komentarz walutowy i przedstawione prognozy walutowe nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Kantor.pl, ani właściciel serwisu i jego partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu, ani za szkody poniesione w ich wyniku. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Kantor.pl jest zabronione.

 

powrót

Zarejestruj się ZA DARMO i sprawdź ile oszczędzisz

W kilka minut zarejestruj się i korzystaj z pełnej funkcjonalności jednego z pierwszych kantorów internetowych.

Załóż konto
Serwis kantor.pl wykorzystuje pliki cookies. Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji tutaj
Znaki towarowe banków są własnością ich właścicieli, a na stronach Serwisu zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych